Meteen naar inhoud Meteen naar navigatie

Voorwaarden voor deelname

1. Algemene informatie

 1. Door deelname aan ons klanttevredenheidsonderzoek stemt u in met deze voorwaarden.
 2. Er zijn drie prijzen beschikbaar voor drie verschillende winnaars.
 3. Voor deelname is een internet toegang vereist, derhalve kunnen datakosten in rekening worden gebracht. Viking is niet verantwoordelijk voor deze en eventuele overige kosten die een deelnemer kan maken in verband met deelname aan deze klanttevredheidsonderzoek.
 4. Het klanttevredenheidsonderzoek begint op 15-05-2019 en sluit op 24-05-2019. Alleen inzendingen die Viking ontvangt gedurende deze tijd zijn geldig. Alle inzendingen worden handmatig beoordeeld en de winnaar wordt willekeurig geselecteerd door computer software.

2. De organisator van deze klanttevredheidsonderzoek

 1. Het klanttevredheidsonderzoek wordt georganiseerd door Office Depot Europe B.V.

3. Wie kunnen meedoen?

 1. Het klanttevredheidsonderzoek staat open voor elke persoon die:
  • tenminste 18 jaar is
  • woonachtig is in Nederland
  • geen werknemer van Viking of een direct familielid van een werknemer is.
 2. Viking behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht een persoon te diskwalificeren die zich niet houdt aan deze voorwaarden of anderszins onbetamelijk gedrag vertoont.

4. Winnen en publiciteit

 1. De winnaar wordt bekendgemaakt 27-05-2019.
 2. De winnaar kan worden gevraagd om extra documenten aan Viking te bezorgen binnen een bepaalde tijd.
 3. De winnaar wordt gediskwalificeerd als winnaar indien:
  • hij of zij verzuimt aanvullende informatie en documenten te verstrekken en deze binnen de vereiste termijn naar Viking te sturen;
  • hij of zij, naar de redelijke mening van Viking, inbreuk heeft gemaakt op deze Algemene Voorwaarden.
 4. Als een winnaar wordt gediskwalificeerd, selecteert Viking een alternatieve winnaar in overeenstemming met deze Algemene voorwaarden.

5. Gebruik van de informatie van een deelnemer

 1. Door deel te nemen aan het klanttevredheidsonderzoek, geldt dat de deelnemer:
  • Viking toestemming verleent om de naam van de deelnemer te gebruiken
  • accepteert dat de bijdrage van een deelnemer na ontvangst eigendom wordt van Viking en niet aan de deelnemer wordt teruggegeven;
  • erkent en ermee akkoord gaat dat Viking en zijn licentiehouders het recht hebben om kosteloos gebruik te maken van de antwoorden van het klanttevredheidsonderzoekinzending van een deelnemer voor marketingdoeleinden

6. Viking's rechten en uitsluiting van aansprakelijkheden

 1. Viking is niet aansprakelijk voor:
  • een fout in de communicatie, door welke oorzaak dan ook, met betrekking tot apparatuur, systemen, netwerken, verbindingen, satellieten, servers, computers of providers die worden gebruikt voor enig aspect van het klanttevredheidsonderzoek
  • verkeerde, onjuiste of mislukte elektronische informatieoverdracht
  • eventuele gedeeltelijke of gehele ontoegankelijkheid of niet-beschikbaarheid van het internet
  • het verzuim van derden tot het nakomen van enige verplichting met betrekking tot Het klanttevredheidsonderzoek, hoewel Viking het effect van een dergelijke mislukking zoveel mogelijk zal proberen te minimaliseren
  • uitstel of annulering van het klanttevredheidsonderzoek
  • een wijziging in de prijs
  • enige handeling of nalatigheid van een derde partij.
 2. Viking behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in de periodes en de aanmeldingsdata voor zover juridisch toelaatbaar indien de omstandigheden dit noodzakelijk maken, of om deze verloting vóór de uiterste datum te annuleren.
 3. Viking behoudt zich het recht voor om wijzigingen in het klanttevredheidsonderzoek aan te brengen indien omstandigheden hiertoe noodzaken, dan wel om het klanttevredheidsonderzoek te annuleren
 4. Viking’s beslissingen ten aanzien van het klanttevredheidsonderzoek zijn definitief en bindend.

7. De prijs

 1. De prijs kan niet worden omgezet in contant geld. Viking behoudt zich echter het recht voor de prijs te vervangen voor een equivalent in geldwaarde indien dit noodzakelijk zou zijn.
 2. De prijs omvat hetgeen wordt vermeld en is niet overdraagbaar.

8. Toepasselijk recht

 1. Als enige van deze voorwaarden ongeldig wordt geacht, blijven de overige bepalingen van kracht.
 2. Nederlands recht is van toepassing op dit klanttevredheidsonderzoek en alle geschillen of vorderingen die hieruit voortvloeien.

Contractuele voorwaarden | Kortingscode Activiteiten

Kortingscode voorwaarden en condities

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de promotie- en kortingscodes die door Viking worden uitgegeven en zijn aanvullend op de informatie en voorwaarden die op de kortingscode worden vermeld. Extra voorwaarden voor afzonderlijke promoties zijn mogelijk, deze worden dan bij de betreffende promotie vermeld.
 2. Promotie- en kortingscodes mogen niet worden gebruikt in combinatie met andere aanbiedingen of kortingen van Viking.
 3. De kortingscodes kunnen alleen op het moment van bestelling worden gebruikt en geven geen recht op contanten of op andere aankopen
 4. De kortingscode kunt u ingeven in de winkelwagen of in het afrekenscherm bij 'Voer een kortingscode in'.
 5. Kortingscodes kunnen slechts eenmalig worden gebruikt.
 6. Postzegels, Apple-producten, gepersonaliseerde producten en cadeaukaarten zijn uitgezonderd van de actie.
 7. Kortingscodes kunnen niet gebruikt worden bij aankopen van de hieronder vermelde producten, alsmede voor de betaling van BTW of voor bijkomende leverings- of installatiekosten.
 8. Kortingscodes zijn slecht geldig bij de aankoop van producten bij Viking in Nederland.
 9. Viking behoudt zich het recht voor om een kortingscode te weigeren indien de klant een betalingsachterstand heeft.
 10. Klachten kunnen gemeld worden bij de Klantenservice, telefoonnummer: 077 – 323 8900.
 11. kortingscodes kunnen slechts per klantnummer worden gebruikt en zijn niet overdraagbaar.
 12. Op de bestellingen zijn onze algemene voorwaarden en het Privacybeleid van toepassing, zoals vermeld op www.vikingdirect.nl.
  U kunt een exemplaar van deze voorwaarden opvragen op telefoon nummer: 077 – 323 8900.
 13. Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW.

Klantenservice & Feedback

Klantenservice

Klik hier voor hulp bij onderwerpen zoals mijn account, bestellen en levering. Of bel naar: 077 323 80 00

Live Chat

Werkdagen 09.00 - 17.00 u.

Deel uw feedback met ons

Vertel ons hoe we het doen, we stellen uw mening zeer op prijs.